Projicering af et waypoint

At projicere betyder egentlig at 'kaste' et punkt til et andet punkt.

Projicering eller projektion af et waypoint i forhold til et givet udgangspunkt - fx et andet waypoint - resulterer i et nyt waypoint i en bestemt retning og på en bestemt afstand fra udgangspunktet.

Der skal således bruges tre oplysninger for at kunne projicere: Et udgangspunkt, en retning og en afstand.

Projicering af et waypoint.

I eksemplet herover er udgangspunktet i centrum af figuren. Retningen fra udgangspunktet til det projicerede punkt er 258 grader. Afstanden fra udgangspunktet til det projicerede punkt er 456 m (0,46 km). Det nye, projicerede punkt er angivet som en (rød prik).

Sådan projiceres et waypoint med GPS

Vejledning: Værdierne fra eksemplet herover indlægges på en Garmin GPSmap 60C/CS/Cx/CSx. Fremgangsmåden er stort set identisk ved fx en Garmin GPS V.

1. Vælg et udgangspunkt vha. Find-menuen og gå ind på siden med waypointets informationer.

1. Vælg udgangspunkt.

2. Tryk på MENU-knappen for at se menuen med muligheder, vælg "Projicér Waypoint" og tryk på ENTER for at komme ind på Projicér Waypoint-siden.

2. Vælg "Projicér Waypoint".

3. Indtast retning til det projicerede waypoint nederst på siden.

3. Indtast retning. 3. Indtast retning.

4. Indtast afstand til det projicerede waypoint nederst på siden.

4. Indtast afstand. 4. Indtast afstand.

Afslut med tryk på QUIT-knappen for at gemme og forlade siden.

5. Det nye, projicerede waypoint er nu klar til brug.

5. Det nye, projicerede waypoint er nu klar til brug.

Så svært var det da heller ikke, vel?

God fornøjelse!